Search PRO Selection Scan

De Search PRO Selection Scan is ontwikkeld voor de opdrachtgever die met een geselecteerde kandidaat een overeenkomst aan wil gaan, en behoefte heeft aan meer informatie over deze kandidaat als input voor de selectiebeslissing.

Het volgende hebben we van de opdrachtgever nodig om de Search PRO Selection Scan te kunnen uitvoeren:

  • Ambities en cultuuromschrijving van organisatie en team
  • Gewenste resultaten van functiehouder (bijv. na een jaar)
  • Gewenste competenties
  • Gewenste opleiding en ervaring
  • Curriculum vitae van de kandidaat
  • Functiebeschrijving
  • Eventuele verdere aandachtspunten (bijvoorbeeld op het gebied van leidinggeven, communiceren, draagvlak krijgen, probleemanalyse, plannen en organiseren)

De scan brengt de persoonlijkheid, cognitieve capaciteiten (optioneel) en de competenties van de kandidaat in beeld. In de rapportage van de scan is ook een advies opgenomen, met een antwoord op de volgende vragen: Wat zijn de sterke punten en ontwikkelpunten van de persoon, in het licht van de functie? In hoeverre zijn de ontwikkelpunten voor de persoon ontwikkelaar en hoe kan de persoon zijn ontwikkeling verder aanpakken?

De scan bestaat uit het maken en bespreken van de Big Five Persoonlijkheidstest, een capaciteitentest (optioneel) en een drijfverentest van PiCompany, en een diepgaand interview.

Vooraf vult de deelnemer een aantal vragenlijsten in en maakt een opdracht. De scan zelf vindt plaats op locatie van Search PRO, of elders in overleg, en neemt 3 tot 4 uur in beslag. 

De scan resulteert in een compact adviesrapport dat na akkoord van de deelnemer naar de opdrachtgever gaat.

Pin It